เกี่ยวกับเรา

#เว็ปไซต์แห่งนี้คืออะไร

พวกเราคือสถานบันกีฬา

ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียน

มุงเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้สนใจเรียน โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสากล มีผู้เชียวชาญด้านด้านๆเป็นผู้วางหลักสูตร ทั้งทักษะการพัฒนาร่างกาย องค์ความรู้ที่เจาะลึกรวมถึงการโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคล และหลักสูตรที่นี่ยังได้รับการรับรองจากสถาบันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย
หากผู้ใดที่มีความสนใจในด้านกีฬาแบบมืออาชีพ ทางเรายินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนที่จะช่วยนำพาคุณไปยังจุดสูงสุดได้

#ทีมผู้สอน

ผู้มากประสบการณ์

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาสอนความเป็นมืออาชีพในด้านกีฬาให้กับคุณ ประสบการณ์ยาวนานเป็นผู้ได้รับการรับรองการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรจากสถาบันกีฬาที่ในและต่างประเทศ

team_01
Abida Eric

Professor

team2
Ruiz Yolanda

Senior Instructor

team3
Martin Carolina

Asst. Professor

testi2
Yolanda Cardona

Instructor